PRIBATUTASUN-POLITIKA

OTSAGABIKO Udalan pribatutasuna eta gardentasuna zaintzen ditugu.

Ondoren, guk burutzen ditugun datu pertsonalen tratamenduak zehatz-mehatz adierazten ditugu, baita horiekin lotutako informazio guztia ere.

Pribatutasun-oharraren bidez, herritarrei, datu pertsonalen titularrei, haien datuen tratamenduari dagozkion berariazko alderdien berri ematen diegu, besteak beste, honako hauena: tratamenduen helburuak, haien eskubideak gauzatzeko harremanetarako datuak, informazioa kontserbatzeko epeak, datuen tratamendua egiteko legitimatzen gaituen araua eta egindako datu-komunikazioak.

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa
Arduraduna: OTSAGABIKO UDALA
Helburua: Kudeaketa administratiboa, kontablea eta fiskala egitea, baita tatamendu jarduerei buruzko Erregistroari lotutako gure zerbitzuei buruzko komunikazioak bidaltzea ere, Udaleko udal eskumenei buruz tratamenduaz eta betetzeaz arduratzen den entitateari emandako eskumen publikoak baliatzeko interes publikoan burututako eginkizuna
Legitimazioa: RGPD – 6.1.e) Interes publikoko edo botere publikoetako eginkizuna

RGPD – 6.1.a) Interesdunaren baimena

RGPD – 6.1.b) Kontratua gauzatzea

RGPD – 6.1. f) Interes legitimoak asetzeko beharrezko tratamendua

Hartzaileak: Ez da daturik bidaliko hirugarrenei, legezko betebeharra izan ezik.
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, baita informazio osagarrian adierazitako gainerako eskubideak ere.
Jatorria: Interesduna, erregistro publikoen eta administrazioko gainerako entitateena.

 

Webguneko formularioen bidez jasotako datu pertsonalen tratamenduak xede du OTSAGABIKO  Udalarekin kasuan-kasuan ezartzen den harremanari eustea, bai eta informazio-zereginei eta toki-korporazioak berezko dituen beste egitekoei ekitea ere.

INFORMAZIO OROKORRA

 

DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Identitatea: Otsagabiko Udala

Posta-helbidea: Labaria, 1- 31680 OTSAGABIA (Nafarroa)

Telefonoa: 948 890034

Datuak babesteko ordezkaria: Consulting & Strategy GFM, s.l. (GFM Servicios)

Email: dpo@gfmservicios.com

 

ADINGABEAK

Otsagabiko Udalak ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak emateko, ez zerbitzuak eskatzeko gaitutako web-formularioen bidez, ez harremanetarako formularioen bitartez, ezta mezu elektronikoak bidalita ere.

Horrenbestez, inork datu pertsonalak ematen baditu bitarteko horiek baliatuta, formalki adierazten du 14 urte baino gehiago dituela, edo bestela, gurasoen edo legezko tutoreen baimena duela horretarako.

WEBGUNEKO IRUDIAK

Otsagabiko Udalak, bere Webgunean, informazioa eskaintzen du hainbat ekitaldi, jarduera eta abarri buruz, eta horietako zenbaitetan herritarrek parte hartzen dute. Batzuetan, emandako informazioarekin batera argazkiak edo bideoak jartzen dira, eta haietan pertsonak agertzen dira, identifikatuak edo identifikagarriak.

Erabiltzaile batek irudi horietako batean bere burua ezagutu eta ez badu haietan agertu nahi, eskertuko dugu hori guri jakinaraztea, ayuntamiento@ochagavia.com

helbidean idatzita. Mezuari bere nortasuna egiaztatzeko agiri baten kopia erantsi beharko dio, eta adierazi beharko du bera zer irudi edo bideotan agertzen den eta hori zein ataletan dagoen, webgunean. 14 urtetik beherakoen kasuan, eskaera haien gurasoek edo legezko tutoreek egin beharko dute.

ESKUBIDEAK

Datuen babesari buruzko arauek eskubide jakin batzuk ematen dizkie datuen titularrei, Otsagabiko Udalaren webgunearen erabiltzaileei edo sare sozialetako profilen erabiltzaileei.

Hona interesdunei dagozkien eskubideak:

 • Irispide-eskubidea: eskubidea informazioa eskuratzeko, honako hauei buruz: berari buruzko datuen tratamendua egiten ari ote den, egiten ari den tratamenduaren helburua, kasuan kasuko datuen kategoriak, hartzaileak edo hartzaile-kategoriak, datuak kontserbatzeko epea eta datuen jatorria.
 • Zuzenketa-eskubidea: eskubidea datu pertsonal okerrak edo osagabeak zuzentzeko.
 • Ezerezte-eskubidea: eskubidea datu pertsonalak ezerezteko, honako kasu hauetan:
  • Datu pertsonalak jadanik ez badira beharrezkoak, zertarako bildu ziren eta horretarako.
  • Titularrak adostasuna bertan behera uzten badu.
  • Interesdunak tratamenduaren aurka egiten badu.
  • Datu pertsonalak ezereztu behar badira lege-betebehar baten indarrez
  • Datu pertsonalak jaso badira informazioaren gizarteko zerbitzu bat dela medio, Datuak Babesteko Europako Erregelamenduaren 8. Artikuluaren 1. Zenbakian ezarritakoari jarraikiz.
 • Aurka egiteko eskubidea: eskubidea tratamendu jakin baten aurka egiteko, tratamendua interesdunaren adostasunean oinarritzen bada.
 • Mugaketa-eskubidea: eskubidea datuen tratamendua mugatzeko, honako kasu hauetan:
  • Interesdunak datu pertsonalen zehaztasunaren aurka egiten badu, enpresak datuon zehaztasuna egiaztatzeko adinako epe batez.
  • Tratamendua legez kontrakoa bada eta interesdunak datuak ezereztearen aurka egiten badu.
  • Enpresak jadanik behar ez baditu datuak tratamenduaren helburuei begira, baina interesdunak bai, erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo aldezteko.
  • Interesdunak tratamenduaren aurka egin badu, eta enpresaren arrazoi legitimoak interesdunarenen gainetik dauden ala ez egiaztatzen den bitartean.
 • Erreklamazio bat aurkezteko eskubidea control-agintaritza eskudunari zuzenduta.

Interesdunek adierazitako eskubideak gauzatu ahalko dituzte OTSAGABIKo Udaleko Erregistro Orokorrari zuzenduta edo egoitza elektronikoaren bidez, idazki bat eta beren nortasuna egiaztatzeko agiria aurkeztuz.

Halaber, interesdunek erreklamazio bat egin dezakete Datuak Babesteko Espainiako Agentziari zuzenduta (Jorge Juan k., 6, 28001, Madril), idazki bat aurkeztuz edo egoitza elektronikoaren bidez (www.agpd.es)

 

DATU-TRATAMENDUEN ZERRENDA

 

 1. DIRU-BILKETAREN KUDEAKETA

 

Helburua:

– Tributu eta zehapenen kudeaketa eta likidazioa.
– Tributuen eta diru-bilketaren kudeaketa.
– Zerga-kudeaketa.
– Higiezinen katastro-kudeaketa.
– Zehapen-kudeaketa.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
– 2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa.
Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Administrazioko beste entitate batzuei, Gizarte Segurantzari, Nafarroako Gobernuari, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiari, organo judizialei, Arartekoari eta finantza-entitateei lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. KONTABILITATE PUBLIKOAREN PLAN OROKORRA

 

Helburua: Kontabilitate-kudeaketa eta aurrekontuaren betetzea.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

– 2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa.

 Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Administrazioko beste entitate batzuei, Nafarroako Gobernuari, organo judizialei eta Arartekoari lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. ADMINISTRAZIO-EMAKIDAK ETA ALOKAIRUAK

 

Helburua:

– Administrazio-emakidak.

– Etxebizitza eta lokalen alokairuak.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Kontuen Ganberari, Nafarroako Gobernuari, organo judizialei, finantza-entitateei eta Arartekoari lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. ONDARE-ERANTZUKIZUNA

 

Helburua: Ondare-erantzukizunari buruzko espedienteen kudeaketa, zerbitzu publikoen funtzionamenduak eragindako kalteekin lotua.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

 Datuen hartzaileak: Datuak organo judizialei lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez, eta autonomia-erkidegoko beste organo batzuei, baldin eta interesdunak baimena ematen badu aldez aurretik.

 

 

 

 

 

 1. UDALEKO LANGILEAK

 

Helburua: Giza baliabideen kudeaketa. Nominen prestaketa. Ordutegiaren kontrola. Absentismoaren kontrola.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina onesten duena.

– Iruñeko Udaleko eta haren erakunde autonomoetako langileen akordio kolektiboa (2017-2019), 174. NAOn, 2017ko irailaren 8koan, argitaratua.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak sindikatu eta langile-batzordeei, banku-entitateei, Enpleguko Institutu Nazionalari, Nafarroako Ogasunari, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari eta Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalari lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. ENPLEGU PUBLIKOKO DEIALDIAK

 

Helburua: Basaburuko Udalaren enplegu publikoko deialdien kudeaketa.
Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina onesten duena.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak sindikatu eta langile batzordeei eta organo judizialei lagatzen ahalko zaizkie, eta webgunean zein iragarki-taulatan argitaratuko dira, indarreko legeak betez.

 

 1. OSOKO BILKURA ETA BATZORDE PUBLIKOETAKO SAIOEN GRABAZIOAK

 

Helburua: Udaleko Osoko Bilkuren garapenari buruzko artxibo historiko baten sorrera. Saioen argitalpena webgunean.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Bideoak eta aktak webgunean argitaratzen dira.

 

 1. UDALBATZAKO KIDEEN ETA GOI-KARGUDUNEN INTERES ETA BATERAEZINTASUNAREN ERREGISTROA

 

Helburua: Erregistro bat osatzea pertsonak, tokiko entitateko kide hautatuen ondare-ondasunen interesak eta balizko bateraezintasun-zio zein jardunaren gaineko interesak bilduta.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
– 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeko bideari eta Gobernu Onari buruzkoa.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak webguneko gardentasun atalean argitaratzen dira.

 

 1. HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK

 

Helburua: Hirigintzako lizentzia eta jarduera-lizentzien izapidetzea. Baimenak eta lizentziak ematea eta kudeatzea.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 35/2002 Foru Legea, abenduaren 20koa, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzkoa.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Nafarroako Gobernuari, Iruñerriko Mankokunitateari eta auzotarrei lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. UDAL-JARDUERA ETA ZENTROAK

 

Helburua: Udalak antolatutako jardueretan parte-hartzea, eta udal-zentroetako erabiltzaileak.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIKo Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Nafarroako Gobernuari lagatzen ahalko zaizkio, baldin eta interesdunak horretarako baimena ematen badu.

 

 1. MUSIKA ESKOLAKO KUDEAKETA

 

Helburua: Musika Eskolako ikasleen kudeaketa. Irakaskuntza artistikoa, ikasleendako bekak eta laguntzak.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 2/ 2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa.

– 421/1992 Foru Dekretua, abenduaren 21ekoa, musika- eta dantza-eskolen sortzea eta funtzionamendua zuzenduko duten oinarrizko arauak ezartzen dituena.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Nafarroako Gobernuari lagatzen ahalko zaizkio, indarreko legeak betez.

 

 1. GIZARTE-PRESTAZIOAK

 

Helburua: Gizarte-laguntzak ematea Iruñeko herritarrei, honako arlo hauetan: enpleguaren sustapena, lanbide-prestakuntza profesionala, langabezia-prestazioak, soldata-bermeak, gizarte-laguntza ekonomikoa, pentsioak, subsidioak eta bestelako prestazio ekonomikoak, etxebizitza, adinekoak, emakumeak, gazteak eta adin txikikoak eta laguntza sozio-laborala.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 15/2006 Foru Legea, abenduaren 14koa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Nafarroako Gobernuari, Trabajo en Red-i, epaitegi zein auzitegiei eta Poliziari lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. ZAKUR-ERROLDA

 

Helburua: Izapidetzea arriskugarri gerta daitezkeen animaliak edukitzeko lizentziak eta erregistroa.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1994 Foru Legea, maiatzaren 31koa, Animalien Babesari buruzkoa.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Nafarroako Gobernuari, epaitegi zein auzitegiei eta Poliziari lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. HILERRIAREN KUDEAKETA

 

Helburua: Udal-hilerriaren kudeaketa.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 297/2001 Foru dekretua, urriaren 15ekoa, Hileta Osasunari buruzko Erregelamendua onesten duena.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Nafarroako Gobernuari eta epaitegi zein auzitegiei lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. HERRITARREN SEGURTASUNEKO ALORREKO ADMINISTRAZIO-KUDEAKETA

 

Helburua: Herritarren Segurtasuneko Alorraren kudeaketa zerbitzuak. Segurtasuna eta bide-heziketa. Segurtasun-indar eta -kidegoen jarduketak, administrazio-xedeetarako. Zehapen-kudeaketa. Bizilagun-txartelen kudeaketa. Objektu galduak. Sarbide kontrolatuko eremuaren (SKE) kontrola.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
– 39/20015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
– 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Nafarroako Gobernuari, Gobernu Ordezkaritzari, Trafikoko Burutzari eta epaitegi zein auzitegiei lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. APARKATZEKO TXARTELAK DESGAITASUNA DUTENENDAKO

 

Helburua: Desgaitasuna dutenek aparkatzeko txartelen kudeaketa.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
– 39/20015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
– 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Nafarroako Gobernuari, Gobernu Ordezkaritzari, Trafikoko Burutzari eta epaitegi zein auzitegiei lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. BIDEOZAINTZAKO KAMERAK

 

 

Helburua: Pertsona fisikoen irudien bilketa eta grabazioa pertsonen eta guneetako segurtasuna zaintzen dituzten kameren bitartez, eta zirkulazioaren kontrola eta bideozaintza.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.
– 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babestekoa.
– Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra. Interes publikoko eginkizuna.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak hilabete batez gordeko dira, gehienez ere.
Datuen hartzaileak: Datuak organo judizialei lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. UDAL-ARETOETARA SARTZEKO KONTROLA

 

Helburua: Udalaren eraikinetara sartzen diren pertsonen kontrola.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babestekoa.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

 

Datuen hartzaileak: Ez dago aurreikusita datuak lagatzea.

 

 

 1. SARRERA-ETA IRTEERA-ERREGISTROA

 

Helburua: Udaleko agirien sarrera- eta irteera-erregistro orokorra eguneratuta mantentzeko lanak. Erregistroko liburu ofizialaren lorpena.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.
– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
– 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.
Datuen hartzaileak: Ez dago aurreikusita datuak komunikatzea.

 

 1. PROTOKOLOA ETA PRENTSA

 

Helburua: Beharrezko informazioa ematea, hala protokolo-ekitaldiak egiteko nola Udalaren eta udal-ordezkarien harreman publikoak kudeatzeko.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru

Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Ez dago aurreikusita datuak komunikatzea.

 

 1. ERROLDA

 

Helburua: Administrazio-erregistroaren mantentze-lanak, Udalerriko auzotasunaren berri jasota, eta informazioa eskumena duten alor guztietan erabiltzeko aukera.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Estatistika Institutu Nazionalari, beste administrazio publikoei eta atzerritartasun-zerbitzuei lagako zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. EZKONTZA ZIBILAK

 

Helburua: OTSAGABIko Udalean egiten diren ezkontza zibiletan ezkongaien eta lekukoen datuak mantentzea, bai eta izatezko bikoteen erregistroa ere.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– Kode Zibila Ezkondu Gabeko Bikote.
– Egonkorren OTSAGABIko Udalaren Erregistroaren Antolaketa eta Funtzionamendua arautzen dituen Ordenantza. 2000ko abuztuaren 3ko Osoko Bilkuraren erabakia.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira oTSAGABIKO  Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak Erregistro Zibilari eta Poliziari lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez.

 

 1. ESPEDIENTEAK

 

Helburua: Udalaren eskumen-esparruaren barruan abiatutako administrazio-espedienteak erregistratu, tipifikatu eta haien jarraipena zein ekoizpena baimentzea. Lizitazio-espedienteak.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak honako hauei lagatzen ahalko zaizkie: notarioak, abokatuak eta prokuradoreak, Nafarroako Gobernua, Organo Judizialak, Kontuen Auzitegia eta Arartekoa, betiere indarreko legeak betez.

 

 1. HERRITARREN PARTE HARTZEA

 

Helburua: Herritarren partaidetzako prozesuak eta haietan ematen diren bozketak kudeatzea. Deialdien agenda kudeatzea eta aktak zein eskatutako gainerako informazioa igortzea.
Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari  esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak lagako dira baldin eta interesdunek horretarako baimena ematen badute.

 

 1. GAZTEDIA

 

 

Helburua: Udalak antolatutako gazte-jardueretan eta -programetan parte hartzea. Gazteria arloko erabiltzaileak, gazteria-lehiaketak eta gazte-asoziazionismoa kudeatzea.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIKO Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru

Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak lagako dira baldin eta interesdunek horretarako baimena ematen badute.

 

 1. KIROLA

 

Helburua: Udalak kirola bultzatzeko sustatzen dituen jardueren erabiltzaileen inguruko kudeaketa. Udalaren kirol-instalazioak kudeatzea.

Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira OTSAGABIko Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru

Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak lagako dira baldin eta interesdunek horretarako baimena ematen badute.

 

 

 1. MUGIKORTASUNA

 

 

Helburua: Mugikortasunaren arloko erabiltzaileak eta jarduerak kudeatu eta erregistratzea.
Legitimazioa, datuen tratamendurako: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra – 6.1.e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

– 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Datuak kontserbatzeko epea: Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar diren bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira oTSAGABIKO Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako arauak.

Datuen hartzaileak: Datuak lagako dira baldin eta interesdunek horretarako baimena ematen badute.

 

Azken eguneratze data: 2021ko urtarrila