Legezko Baimena

OTSAGABIKO UDALAren zerbitzuen erabiltzaile estimatua, (aurrerantzean, OTSAGABIKO UDALA:

Jakinarazten dizugu Europako herritarren Datu Pertsonalen Pribatutasun-politika aldatu egin dela, eta aldaketa horiek 2016/679 EBko DBEOn (2018ko maiatzaren 25etik dago indarrean) eta Espainiako zuzenbidera egokitzen duen araudian (3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa) jaso direla. Aldaketa horietan edo lege horietan ezartzen da zer betebehar bete behar ditugun tratamenduaren Arduradun gisa, zure datu pertsonalak eta haien tratamenduan dituzten oinarrizko eskubideak babesteko. Jakinarazten dizugu OTSAGABIKO UDALAN gure prozedurak arau horietara egokitu genituela eta aldian behin berrikusten ditugula.

Jakinarazten dizugu Europako herritar guztiak babesten dituzten eskubide nagusietako bat dela Arduradunok dugun BAIMEN ASKEA, BORONDATEZKOA, ESPRESUA eta INFORMATUA eskatzeko dugun betebeharra, seme-alaben datu pertsonalak helburu jakin batzuetarako tratatzeko. Horregatik, zure identifikazio-datu pertsonalak eta NANa betetzeko eskatzen dizugu, eta eskatzen zaizkizun tratamenduak eta pribatutasun-politika baimentzeko. Hori guztia automatikoki bidaliko dizugu zure helbide elektronikora, balidatu dezazun.

 

 

  Nor naiz?:
  Aita gisa jarduten dutAma gisa jarduten dutLegezko tutorea (Udaletxean aurkeztu beharko du hori egiaztatzen duen dokumentazio formala)

  Adingabearen datuak:


  Baimena ematen dut nire identifikazio-datuak tratatzeko, hala nola telefono mugikorra berehalako mezularitza-sistemen, watsap eta antzeko beste sistema batzuen bidez komunikatzeko, gertaeren eta bestelakoen komunikazioa barne. Eta posta elektronikoaren bidez komunikazioak jasotzeko baimena ere ematen dut.
  Baimena ematen dut Otsagabia Udalaren bitarteko korporatiboetan irudiak eta bideoak argitaratzeko, hala nola Udalaren web orrian, buletinetan eta sare sozialetan.
  Baimena ematen dut nire datuak tratatzeko, udalak antolatutako kultura-, kirol- eta jolas-jardueretan parte har dezadan, baita nire datuak jarduera garatzeko beharrezkoak diren lotutako enpresei lagatzeko ere.

  En representación de Menores

  Baimena ematen dut ordezkatutako adingabearen datuak tratatzeko, Udalean antolatutako jardueretan parte har dezan.
  Baimena ematen dut adingabea bere ikastetxera eramateko, Udalaren autobus-zerbitzuekin batera.
  Baimena ematen dut Otsagabia Udalarekin zerikusia duten enpresei datuak lagatzeko, adingabeak parte hartzen duen jarduerak garatzeko, 0-3 urte bitarteko zentroa barne.