LEGE-OHARRA

LEGE-OHARRA

https://www.ochagavia.com/

XEDEA

Lege-ohar honek OCHAGABIKO UDALA (aurrerantzean, webgunearen jabea) titularra den https://www.ochagavia.com/ webgunearen erabilera arautzen du.

WEBGUNEAREN JABEA webgunean nabigatzeak webgunearen erabiltzaile-izaera ematen dio, eta berekin dakar legezko abisu honetan argitaratutako baldintza guzti-guztiak erabat eta erreserbarik gabe onartzea. Halaber, ohartarazten da baldintza horiek aldatu ahal izango direla WEBGUNEAREN JABEAk aldez aurretik jakinarazi gabe, eta, kasu horretan, argitaratu eta jakinarazi egingo direla, ahalik eta aurrerapen handienarekin.

Horregatik, web gune honetatik eskaintzen den informazioa eta zerbitzuak eskuratu eta erabili nahi izanez gero, komeni da edukia arretaz irakurtzea.

Gainera, erabiltzaileak webgunearen erabilera zuzena egin beharko du, legeekin, fede onarekin, ordena publikoarekin, trafikoaren erabilerekin eta lege-ohar honekin bat etorriz, eta betebehar hori ez betetzearen ondorioz sor daitekeen edozein kalte-galeraren erantzule izango da WEBGUNEAREN JABEAren edo hirugarrenen aurrean.

Baimendutakoa ez den beste edozein erabilera debekatuta dago berariaz, eta WEBGUNEAREN JABEAk  edozein unetan ukatu edo kendu ahal izango du sarbidea eta erabilera.

zación del sitio web https://www.ochagavia.com/ , del que es titular OTSAGABIKO UDALA (en adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB.

 

IDENTIFIKAZIOA

EL PROPIETARIO DE LA WEB., en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informa de que:

 

Titularra: OTSAGABIKO UDALA

Izen komertziala hau da: OTSAGABIKO UDALA

IFZ: P3118500B

Telefonoa: 948890034

Helbide profesionala:  Labaria, 1 – 31680 OCHAGAVIA (Nafarroa)

 

 • KOMUNIKAZIOAK

 

Gurekin harremanetan jartzeko, harremanetan jartzeko hainbat bitarteko jarriko ditugu:

 

Tel.: 948890034

Emaila: ayuntamiento@ochagavia.com

Posta helbidea: Labaria, 1 – 31680 OCHAGAVIA (Nafarroa)

Erabiltzaileen eta WEBGUNEAREN JABEAren arteko jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira, ondorio guztietarako, aurrez zehaztutako edozein bitartekoren bidez egiten direnean, telefonoa izan ezik.

 

 • EDUKIA

Otsababiko Udalean, Web Gune honen bidez (https://www.ochagavia.com/) udalari buruzko datu interesgarriak ematen ditu, baita udal-jarduerarekin lotutako informazioa, albisteak edo web-zerbitzuak ere. Informazio hori 2018/05/25ean indarrean zegoena da.

OTSAGABIKO UDALAk arreta berezia jartzen du webguneko informazioa zehatza eta doia izan dadin, aldian-aldian eguneratuz eta akatsak antzemandakoan zuzenduz. Hala eta guztiz ere, OTSAGABIKO UDALAk ezin du bermatu informazioa eguneratuta dagoenik eta une oro akatsik ez dagoela.

Webgune honetan argitaratzen den informazioa informatiboa baino ez da, eta ez da administrazio-egintzen edo komunikatu ofizialen jakinarazpena. Azken horiek horretarako legez ezarritako bide ofizialen bidez jakinaraziko dira.

Hala ere, webgunearen bidez dokumentu elektronikoak sor badaitezke bitarteko horren bidez izapidetutako administrazio-prozeduren barruan, osorik edo zati batean, dokumentu horiek benetakoak izango dira, eta indarrean dagoen legeriak aitortzen dien froga-balioa izango dute.

 

 • SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

 

Webgunea eta bere zerbitzuak sarrera librekoak eta doakoak dira. Hala ere, WEBGUNEAREN JABEAk  baldintza dezake bere webgunean eskaintzen diren zerbitzuetako batzuen erabilera, betiere dagokion formularioa betetzeari dagokionez.

Erabiltzaileak bermatzen du WEBGUNEAREN JABEARAri jakinarazten dizkion datu guztien benetakotasuna eta gaurkotasuna, eta bera izango da egiten dituen adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule bakarra.

Erabiltzaileak berariaz hitzematen du WEBGUNEAREN JABEAren edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiliko dituela eta ez dituela erabiliko, besteak beste:

 • Delitu-edukiak, eduki bortitzak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologiakoak edo, oro har, legearen edo ordena publikoaren aurkakoak zabaltzea.
 • Sarean birus informatikoak sartzea edo WEBGUNEAREN JABEAren edo beste pertsona batzuen dokumentu elektronikoetan, datuetan edo sistema fisiko eta logikoetan akatsak edo kalteak eragin edo hondatu ditzaketen jarduketak egitea; baita beste erabiltzaile batzuei webgunera eta haien zerbitzuetara sartzea oztopatzea ere, WEBGUNEAREN JABEAk zerbitzuak emateko erabiltzen dituen baliabide informatikoak masiboki kontsumituz.
 • Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetan edo webgunearen jabearen edo hirugarrenen sistema informatikoetako eremu mugatuetan sartzen saiatzea, eta, hala badagokio, informazioa ateratzea.
 • Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak urratzea, eta WEBGUNEAREN JABEAren edo hirugarrenen informazioaren konfidentzialtasuna urratzea.
 • Beste edozein erabiltzaileren nortasuna ordeztea.
 • Kopiatu, banatu, jendaurrean jartzeko beste edozein moduren esku jarri, edukiak eraldatu edo aldatu, eskubideen titularraren baimena izan ezean edo legez baimenduta ez badago.
 • Datuak biltzea publizitaterako eta edozein motatako publizitatea bidaltzeko, bai eta saltzeko edo merkataritza-izaerako beste komunikazio batzuk bidaltzeko ere, aldez aurretik eskatu edo baimendu gabe.

 

Webguneko eduki guztiek, hala nola testuek, argazkiek, grafikoek, irudiek, ikonoek, teknologiek, softwareek, diseinu grafikoak eta iturburu-kodeek, WEBGUNEAREN JABEAren jabetzakoa den obra bat osatzen dute, eta erabiltzaileari ezin zaio horien gaineko ustiapen-eskubiderik laga, webgunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa denaz gain.

Azken batean, webgune honetara sartzen diren erabiltzaileek edukiak ikus ditzakete eta, hala badagokio, kopia pribatu baimenduak egin ditzakete, baldin eta erreproduzitutako elementuak ez bazaizkie gero hirugarrenei uzten, eta ez bazaizkie instalatzen sareetara konektatutako zerbitzariei, eta ez badira ustiatzen.

Era berean, webgunean agertzen diren marka, izen komertzial edo edozein motatako zeinu bereizgarri guztiak webgunearen jabearenak dira, eta ezin da ulertu hura erabiltzeak edo sartzeak erabiltzaileari inolako eskubiderik ematen dionik.

Debekatuta dago edukiak banatzea, aldatzea, lagatzea edo jendaurrean jakinaraztea, bai eta ustiapen-eskubideen titularrak berariaz baimendu ez duen beste edozein egintza ere.

Hiperesteka bat ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, harremanik dagoenik webgunearen jabearen eta hura ezartzen den webgunearen jabearen artean, ez eta WEBGUNEAREN JABEAk haren edukiak edo zerbitzuak onartzen dituenik ere.

WEBGUNEAREN JABEA jabea ez da arduratuko erabiltzaile bakoitzak webgune honetan eskuragarri jarritako materialei ematen dien erabileraz, ezta material horietan oinarrituta egiten dituen jarduketez ere.

 

ADINGABEEN DATUAK BILTZEA

 

Udalak ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak emateko, dela zerbitzuak eskatzeko prestatutako web-formularioak betez, dela harremanetarako formularioak betez, dela mezu elektronikoak bidaliz.

 

4-    bermeak eta erantzukizuna baztertzea sarbidean eta erabileran

 

Webgune honen edukia orokorra da, eta helburu informatiboa baino ez du, eta ez du erabat bermatzen eduki guztietarako irispidea, ez eta horien sakontasuna, zuzentasuna, indarraldia edo gaurkotasuna, ez eta helburu zehatz baterako egokitasuna edo erabilgarritasuna ere.

WEBGUNEAREN JABEAk baztertu egiten du, ordenamendu juridikoak baimentzen duen neurrian, honako hauetatik eratorritako era guztietako kalte-galeren erantzukizun oro:

 

 • Webgunera sartzea ezinezkoa izatea, edo edukiak egiazkoak, zehatzak, doiak eta/edo eguneratuak ez izatea, bai eta helarazitako, zabaldutako, biltegiratutako edo eskuragarri jarritako eduki-mota guztietako akatsak eta akatsak egotea ere, baldin eta webgunearen edo eskaintzen diren zerbitzuen bidez eskuratu badira.
 • Sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaileen datuetan aldaketak eragin ditzaketen edukietan birusak edo bestelako elementuak egotea.

Webgunearen erabilera desegokiaren ondorioz legeak, fede ona, ordena publikoa, trafikoaren erabilerak eta lege-ohar hau ez betetzea. Zehazki, eta adibide gisa, WEBGUNEAREN JABEAk ez ditu bere gain hartzen hirugarrenen jarduerak, baldin eta eskubide hauek urratzen badituzte: jabetza intelektuala eta industriala, enpresa-sekretuak, ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideak, eta lehia desleialaren eta legez kontrako publizitatearen arloko araudia.

 

Era berean, WEBGUNEAREN JABEAk ukatu egiten du webgune honetatik kanpo dagoen eta gure webmasterrek zuzenean kudeatzen ez duen informazioari buruzko edozein erantzukizun. Webgune honetan agertzen diren esteken funtzioa erabiltzaileari webgune honek eskaintzen dituen edukiak zabaltzeko aukera ematen duten beste iturri batzuen berri ematea da. WEBGUNEAREN JABEAk ez du bermatzen eta ez du bere gain hartzen estekatutako guneen funtzionamenduaren edo irisgarritasunaren gaineko erantzukizunik; ez du bisitarik iradokitzen, gonbidatzen edo gomendatzen, eta, beraz, ez da lortutako emaitzaren erantzule izango. WEBGUNEAREN JABEA jabea ez da arduratuko hirugarrenek hiperestekak ezartzeaz.

 

 

 • LEGEZ KONTRAKO JARDUERAK EGITEKO PROZEDURA

Edozein erabiltzailek edo hirugarrenek uste badu edozein edukiren erabilera eta/edo webguneko edozein jarduera egitea zilegi ez dela adierazten duten gertaerak edo inguruabarrak daudela, jakinarazpen bat bidali beharko dio WEBGUNEAREN JABEAri, behar bezala identifikatuta eta ustezko arau-hausteak zehaztuta.

 

 • ARGITALPENAK

Webgunearen bidez emandako administrazio-informazioak ez du ordezten administrazio publikoetako aldizkari ofizialei formalki argitaratu behar zaizkien lege, araudi, plan, xedapen orokor eta egintzen lege-publizitatea, horiek baitira haien egiazkotasunaren eta edukiaren fede ematen duen tresna bakarra. Webgune honetan eskuragarri dagoen informazioa legezko baliorik gabeko gida gisa ulertu behar da.

 

 • PRIBATUTASUN-POLITIKA

 

Bere aldetik informazioa lortu behar dugunean, borondatez berariaz emateko eskatuko diogu beti. Webguneko edo beste bide batzuetako datuak biltzeko formularioen bidez bildutako datuak datu pertsonalen tratamendu batean sartuko dira, eta tratamendu horren arduraduna OTSAGABIKO UDALA da. (Aurrerantzean, OTSAGABIKO Udala)

 

Erakunde horrek isilpean tratatuko ditu datuak, eskatutako zerbitzuak eskaintzeko helburuarekin soil-soilik, 2016/679 EB DBEOk ezartzen dituen legezko eta segurtasuneko berme guztiekin.

Abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa Aplikatzeko Espainiako Legedia eta Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea.

OTSAGABIKO UDALAk ez ditu datuak hirugarrenekin lagako, ezta partekatuko ere, bere berariazko baimenik gabe.

Era berean, OTSAGABIKO UDALAk ezabatu edo zuzendu egingo ditu datuak, zehaztugabeak, osatugabeak direnean edo bere xederako beharrezkoak edo egokiak izateari utzi diotenean, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko EBko 2016/679 DBEOan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

 

Erabiltzaileak bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, ezeztatzeko, aurka egiteko eta transferitzeko eskubideak baliatu ahal izango ditu, eta horretarako honako helbide honetara jo beharko du: OTSAGABIKO UDALA Datuak babesteko departamentuarena edo harremanetarako pertsonarena), helbidea: Labaria, 1 – 31680 OCHAGAVIA (Nafarroa) edo ayuntamiento@ochagavia.com

helbide elektronikoan edo datuak babesteko ordezkariaren zerbitzura dpo@gfmservicios.com helbide elektronikoan, behar bezala identifikatuta eta erabili nahi den eskubide zehatza berariaz adierazita.

 

SEGURTASUN-NEURRIAK

OTSAGABIKO UDALAk hartutako segurtasun-neurriak DBEOren 32. artikuluan ezarritakoaren arabera eskatutakoak dira. Alde horretatik, OTSAGABIKO UDALAk, kontuan hartuta teknikaren egoera, aplikazio-kostuak eta tratamenduaren izaera, irismena, testuingurua eta helburuak, eta pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako probabilitate- eta larritasun-arrisku aldakorrak, dauden arriskuei dagokien segurtasun-maila bermatzeko neurri tekniko eta antolakuntzakoak ditu ezarrita.

Nolanahi ere, OTSAGABIKO UDALAk mekanismo nahikoak ditu ezarrita honako hauetarako:

 • Tratamendu-sistemen eta -zerbitzuen konfidentzialtasuna, osotasuna, eskuragarritasuna eta erresilientzia bermatzea.
 • Gorabehera fisiko edo teknikorik gertatuz gero, datu pertsonalen eskuragarritasuna eta sarbidea azkar leheneratzea.
 • Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko ezarritako neurri teknikoen eta antolaketa-neurrien eraginkortasuna egiaztatu, ebaluatu eta baloratzea, erregulartasunez.
 • Datu pertsonalak seudonimizatzea eta zifratzea, hala badagokio.

 

OTSAGABIKO UDALAk 2016/679 EBko DBEOan eta aplikatu beharreko gainerako araudian eskatzen diren segurtasun- mailak hartzen ditu. Hala ere, ezin du bermatu sistemen erabateko bortxaezintasuna, eta, beraz, ez du bere gain hartzen hirugarrenek sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaileen fitxategietan sor ditzaketen aldaketek eragindako kalte-galeren erantzukizunik.

Gure webgunetik gure erakundekoak ez diren webguneetarako esteken bidez alde egitea erabakitzen baduzu, OTSAGABIKO Udala ez da webgune horien pribatutasun-politiken erantzule egingo, ez eta horiek erabiltzailearen ordenagailuan gorde ditzaketen cookie-en erantzule ere.

Posta elektronikoari dagokionez, jaso nahi dituzun komunikazioak soilik igortzea da gure politikaren ardatza.

Mezu horiek posta elektronikoz ez jasotzea nahiago baduzu, mezu horien bidez aukera emango dizugu mezu horiek ezeztatzeko eta jasotzeari uko egiteko, Informazioaren Gizarterako Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legearen III. tituluko 22. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Gure pribatutasun-politikari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo esteka honen bidez

 

 • COOKIEN POLITIKA

¿Zer dira cookie-ak?

Cookie bat webgune jakin batzuetara sartzean zure ordenagailuan deskargatzen den fitxategi bat da. Cookie-ek aukera ematen diote web orri bati, besteak beste, erabiltzaile baten edo bere ekipoaren nabigazio-ohiturei buruzko informazioa gordetzeko eta berreskuratzeko, eta, daukaten informazioaren eta ekipoak erabiltzen duen moduaren arabera, erabiltzailea ezagutzeko erabil daitezke.

Web honek erabiltzen dituen cookie motak

Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, incluidas:

o          Cookie teknikoak: erabiltzaileari aukera ematen diote web-orri, plataforma edo aplikazio baten bidez nabigatzeko eta bertan dauden aukerak edo zerbitzuak erabiltzeko, hala nola, trafikoa eta datuen komunikazioa kontrolatzea, saioa identifikatzea, sarbide mugatuko parteetara sartzea, eskaera bat osatzen duten elementuak gogoraraztea, eskaera bat erosteko prozesua egitea, izena emateko eskaera egitea edo ekitaldi batean parte hartzea, etab. Segurtasuna nabigazioan, bideoak edo soinua zabaltzeko edukiak biltegiratzea edo edukiak sare bidez partekatzea

o          Pertsonalizazio-cookieak:  erabiltzaileari aukera ematen diote zerbitzurako sarbidea izateko, aldez aurretik definitutako ezaugarri orokor batzuekin, erabiltzailearen terminalean dauden irizpide batzuen

 

 

arabera, hala nola hizkuntza, zerbitzurako sarbidea ematen duen nabigatzaile mota, zerbitzurako sarbidea ematen duen eskualdeko konfigurazioa, etab.

o          Analisi-cookieak: guk edo hirugarrenek tratatzen ditugunak dira, eta aukera ematen digute erabiltzaile kopurua kuantifikatzeko eta, horrela, eskainitako zerbitzuaren erabiltzaileek egiten duten erabileraren neurketa eta azterketa estatistikoa egiteko.

Horretarako, gure web-orriko nabigazioa aztertzen da, hura hobetzeko.

Informazioa lortu eta aztertzeko erabiltzen dugun aplikazioa Google Analytics da.

 

 • Google Analytics: Cookie-ak biltegiratzen ditu webgune honetako trafikoari eta bisita-bolumenari buruzko estatistikak egin ahal izateko. Webgune hau erabiltzean, Googlek zuri buruzko informazioa tratatzeko baimena ematen ari zara. Beraz, alde horretatik edozein eskubide baliatzeko, Googleri jakinarazi beharko zaio zuzenean.

Horretarako erabiltzen diren cookie-ak (_utma, _utmb, _utmc, _utmt eta _utmz) hirugarrenen cookie-ak dira.

Cookie horiek erabiltzaileek gunean egiten duten nabigazioari buruzko informazioa biltzeko erabiltzen dira, bisiten jatorria eta estatistika-mailako antzeko beste datu batzuk ezagutzeko.

Honako esteka hauen bidez Google Analitiycs-ek erabiltzen dituen cookie-en xehetasunak eta helburua ikus ditzakezu: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage eta Googleren pribatutasun Zentroa

 Oharra: ‘Propias’ motako cookie-ak webgune honen jabeak bakarrik erabiltzen ditu, eta ‘De terceros’ cookie-ak, berriz, aurreko taulan zehaztutako zerbitzu-emaileak.

 

Cookie-ak ezabatu edo blokeatu

 

Ordenagailuan instalatutako nabigatzailearen aukerak konfiguratuz, zure ekipoan instalatutako cookie-ak blokeatzeko edo ezabatzeko aukera duzu.

 

Zure nabigatzaileari eta cookie-ei buruzko informazio gehiago ikus dezakezu esteka hauetan:

 

 

 

Beste nabigatzaile batzuk

 

Kontsultatu instalatuta duzun nabigatzailearen dokumentazioa.

Google Analytics nabigatzaileentzako desgaikuntza-osagarria

 

Nabigatzaile guztietan Google Analytics-en cookie analitikoak baztertu nahi badituzu, Google Analytics-era informaziorik ez bidaltzeko, funtzio hori betetzen duen osagarri bat deskarga dezakezu esteka honetatik: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 

 • APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Oraingo baldintzak Europako legeriak arautuko ditu, eta, kasu honetan, indarrean dagoen Espainiako kontrol-agintaritzaren, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren, mende egongo da.

Gaztelania eta euskara erabiliko dira.